АНКЕТА

Проучване на удовлетвореността на клиентите
Моля, помогнете ни да подобрим качеството на обслужване, като попълните този въпросник.

Вие бяхте обслужени от…?*

Изчистване на селекцията

Как бихте оценили обслужването?*

Изчистване на селекцията

Ще ни посетите ли отново?*

Изчистване на селекцията